Kolik denního světla je dost ? 

13.06.2022


Minimální množství osvětlení v obytných i pracovních místnostech určuje česká legislativa. V české republice je množství denního osvětlení posuzováno pomocí činitele denní osvětlenosti udávaného v procentech. 

V obytných místnostech je posuzováno dvojcí bodů, v pracovních místnost se posuzuje v celé ploše místnosti. 

Co je to činitel denní osvětlenosti ? 

Tato hodnota se skládá ze tří složek

  •  složka oblohová
  • složka vnější odražená
  • složka vnitřní odražená

Činitel denní osvětlenosti je dán poměrem osvětlenosti dané roviny v interiéru (E)  k současné osvětlenosti nezastíněné venkovní vodorovné roviny (Eh).

Tedy D = (E / Eh) * 100

Stanovení hodnoty činitele denní osvětlenosti

  • měřením
  • výpočtem 


Ing. Andrea Bílková +420 731 850 185
IČ:  13984985
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!