Denní osvětlení a jeho složky - II. část

14.03.2022

Odrazové složky členíme na dvě části:

  • vnější
  • vnitřní

Vnější složku ovlivňují vnější stínící překážky, za něž se dají považovat okolní stavby, předsazené konstrukce před okny (balkon, roleta) případně terénní úpravy. Zeleň se ve většině zpravidla neuvažuje. Listnaté stromy jsou v zimních období bez listů a nestíní tedy a v zimě naopak zabraňují přehřátí. Do výpočtu by však mohla být zahrnuta souvislá jehličnatá zeleň.

To, jak moc nám okolní stavby bude stínit závisí opět na několika faktorech, zejména

  • vzdálenost od posuzované místnosti
  • výška stavby či přesah balkonu
  • barevnost a členitost

Vnější odrazovou složku a také složku oblohovou ovlivňuje vzájemný odstup budov od sebe. Obytné budovy musí splňovat vzdálenost od hranice pozemku, vzájemnou vzdálenost mezi sebou a dále vzdálenost dle výšky objektu.

Vnitřní složka je způsobena odrazem světelného poprasku o povrchy posuzované místnosti. To je dáno velikostí místnosti a barevností povrchů. Hlavní roli zde hraje činitel odrazu povrchů, který se liší dle barevnosti. Světlé barvy odrážejí světlo více, tmavé naopak světlo spíše pohlcují. Legislativa uvádí směrné hodnoty činitele odrazu povrchů např.:

  • bílá barva 0,7 - 0,8
  • tmavě žlutý 0,5 - 0,6
  • tmavě modrý 0,05 - 0,2
  • terén 0,08 - 0,2

Tyto činitele odrazují se používají jak pro povrchy ve vnitřní části, tak pro část vnější tedy např. asfaltový pás na ploché střeše bude mít menší odraznost než např. krytina šikmé střechy.

Další faktor, který ovlivňuje hodnotu činitele denní osvětlenosti je výška podlaží. Čím blíže je posuzované podlaží k obloze tím vyšší hodnota činitele denní osvětlenosti v místnostech bude.

V nejnižším podlaží má na posuzované místnosti největší vliv okolní zástavba a terén. Tedy čím vyšší podlaží posuzujeme tím lépe vyhovuje. Z architektonického hlediska ani z důvodu oslunění místností však není vhodné okna ve vyšších podlažích zmenšovat.

Z hlediska výpočtu denního osvětlení dle české legislativy nemá orientace ke světovým stranám vliv na výpočet. Nicméně je jasné, že místnosti orientované na jih budou vzhledem ke svitu slunce osvětleny více než místnosti na sever. 

Ing. Andrea Bílková +420 731 850 185
IČ:  13984985
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!